Kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Polityka Prywatności

Kurs 8 klasisty

Matematyka to drugi język ojczysty wszystkich ludzi na świecie

~ Robert i Ellen Kaplanowie

Kurs 8-klasisty to połączenie sprawdzonej i potwierdzonej sukcesami uczniów metodologii Matplanety z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty. W przykładowym egzaminie opublikowanym przez CKE jest wiele zadań, które wydają się być zupełnie innego typu niż zadania przerabiane w szkole. Są to zadania sprawdzające umiejętność logicznego myślenia, argumentowania, wnioskowania. Rozwiązywanie takich zadań to codzienność na zajęciach Matplanety! Większość zadań niestandardowych umieszczonych we wspomnianym egzaminie miała swoje odpowiedniki w zadaniach, które omawiamy na naszych zajęciach, zanim ten przykładowy arkusz powstał! Na naszym kursie stawiamy na intuicyjne zrozumienie praw, które rządzą  matematyką. Taki sposób uczenia doskonale porządkuje i uzupełnia wiedzę zdobytą w szkole.

Ósmoklasisto, u nas nauczysz się analizować, wnioskować, uzasadniać, opracowywać strategię, powtórzysz materiał do egzaminu i zdasz go bez stresu!

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień:

 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych
 2. Liczby całkowite
 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania na ułamkach
 4. Obliczenia procentowe
 5. Potęgi o podstawach wymiernych
 6. Pierwiastki
 7. Geometria na płaszczyźnie: proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła i okręgi, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, obliczenia w geometrii, Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania.
 8. Oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie
 9. Obliczenia praktyczne (m.in. obliczenia zegarowe, kalendarzowe; związane z jednostkami długości, masy, obliczenia związane z prędkością)
 10. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
 11. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
 12. Równania z jedną niewiadomą
 13. Proporcjonalność prosta
 14. Geometria przestrzenna
 15. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
 16. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej