AKTUALNOŚCI

Uczymy dzieci myśleć i wierzyć, że są w stanie
samodzielnie rozwiązywać problemy matematyczne i logiczne