Programowanie komputerów

Matematyka to drugi język ojczysty wszystkich ludzi na świecie

~ Robert i Ellen Kaplanowie

Szczegółowy program zajęć z programowania komputerów.

Scratch (8 - 9 lat)

Scratch jest graficznym językiem programowania stworzonym do uczenia dzieci i młodzieży podstaw programowania. Programy tworzy się w wyjątkowo łatwy, intuicyjny i atrakcyjny sposób poprzez odpowiednie łączenie ze sobą bloczków. Scratch został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (z Massachusetts Institute of Technology), który był pomysłodawcą klocków Lego MindStorms, więc jest mocno związany z ideologią konstrukcji Lego.

Dzięki wykorzystaniu klocków Lego dzieci bezboleśnie zapoznają się ze Scratchem i poprzez zabawę poznają podstawy programowania.Będziemy też programować aplikacje, które wykonują zadania matematyczne. Program pozwala budować instrukcje warunkowe oraz pętle i dzięki temu tworzenie własnych zaawansowanych programów przez dzieci. Według wielu ekspertów zajmujących się nowoczesną edukacją umiejętność programowania w niedalekiej przyszłości może być tak samo istotna jak umiejętność czytania, pisania, czy znajomość języka angielskiego.

Naszym głównym celem jest nauczenie dzieci umiejętności programowania oraz logicznego i algorytmicznego myślenia. Na zajęciach będziemy rozwijać praktyczne umiejętności komunikowania z komputerem.

Enter 1 (10 - 11 lat)

 • Scratch – duszki, pętle, zmienne, proste gry
 • AppInventor - proste aplikacje dla systemu Android
 • Small Basic - podstawy składni, biblioteka GraphicsWindow, instrukcje warunkowe, pętle, zdarzenia
 • GDevelop – tworzenie rozwiniętych gier z wykorzystaniem różnych komponentów

Enter 2 (10 - 11 lat)

 • Środowisko Snap! - zmienne, pętle, warunki,listy
 • Programowanie wsadowe – podstawy tworzenia skryptów w środowisku Windows
 • Technologie Webowe - podstawy HTML, CSS, JavaScript
 • Appinventor – tworzenie gier dla systemu Android z wykorzystaniem czujników, tablic i eventów
 • NetLogo – wprowadzenie do tworzenia symulacji
 • VisualBasic – wprowadzenie do tworzenia aplikacji okienkowych, paradygmat obiektowy
 • JAVA – Tworzenie prostych aplikacji w oparciu o kontrolki w środowisku NetBeans
 • Python – tworzenie prostych gier w oparciu o bibliotekę PyGame, klasy

Shift 1 (12 - 13 lat)

 • JavaBlock - algorytmy: znajdowanie największego elementu, sortowanie
 • AppInventor - proste aplikacje dla systemu Android
 • Small Basic – zmienne, tablice, tablice dwuwymiarowe, eventy
 • Programowanie wsadowe – podstawy tworzenia skryptów w środowisku Windows
 • Visual Basic - tworzenie aplikacji okienkowych
 • GDevelop – tworzenie rozwiniętych gier z wykorzystaniem różnych komponentów

Shift 2 (12 - 13 lat)

 • JAVA – Tworzenie prostych aplikacji w oparciu o kontrolki w środowisku NetBeans
 • NetLogo – wprowadzenie do tworzenia symulacji
 • Appinventor – tworzenie gier dla systemu Android z wykorzystaniem czujników, tablic i eventów
 • SmallBASIC – rozbudowane gry w środowisku graficznym. Symulowanie ruchu. Tablice jedno- i
 • duwymiarowe.
 • Python – tworzenie prostych gier w oparciu o bibliotekę PyGame, podstawy programowania obiektowego – klasy

Control 1 (13 - 14 lat)

 • Python – zaawansowane wiadomości dotyczące klas, zaawansowane możliwości pakiety PyGame, kolizje, dźwięki
 • Unity – Gotowe pakiety, komponenty, obiekty, sceny, modelowanie 3D, Interfejs. programowanie w C# - pętle, zmienne, tablice, funkcje, klasy.

Control 2 (13 - 14 lat)

 • Unity – zaawansowane programowanie w C#, tworzenie gier w 2D, Sprite-y, kolizje, dźwięki, Pathfinding, Interfejs, API reklam, praticles, systemy zdarzeń (eventy)